Granty EU (ESF, POVEZ)

ESF - Může se učitel stát umělcem výchovy?
Podněty waldorfské pedagogiky pro praxi každého učitele

Asociace waldorfských škol České republiky s partnerem - Akademií sociálního umění Tabor - podala v loňském roce žádost o grant Evropského strukturálního fondu v oblasti 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Projekt pod názvem „Může se učitel stát umělcem výchovy? - Podněty waldorfské pedagogiky pro praxi každého učitele“ nakonec v konkurenci ostatních žádostí uspěl. Grant je veden pod číslem CZ.1.07/1.3.00/14.0077

Cílem projektu bylo nabídnout v systému seminářů, odborných konferencí, studijních publikací a pracovních materiálů pedagogům ZŠ a SŠ inovativní podněty z praxe waldorfské pedagogiky. Konkrétně jde o:

1) 10 vzdělávacích modulů obsahujících pedagogické semináře 
2) 3 odborné pedagogické konference 
3) publikační činnost – podpora vydávání časopisu Člověk a výchova a vydání 10 publikací

Předpokládaná délka projektu je 3 roky, partnerem projektu je Akademie sociálního umění Tabor. Podpora je směrována pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ mimo Prahu. Aktuální informace bude vždy možno nalézt na webových stránkách Asociace: www.iwaldorf.cz

Zdůvodnění zapojení Akademie do projektu - citace z žádosti

Akademie sociálního umění (Akademie) dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání v oborech léčebné pedagogiky, sociální a umělecké terapie. Akademie nabízí pětileté denní studium popřípadě i dálkové studium nebo jednoleté orientační studium. Mezinárodní lektorský sbor Akademie je garantem vysoké úrovně poskytovaného vzdělávání. 

Akademie úspěšně aplikuje ve své vzdělávací činnosti ve světě uznávanou triální metodu vzdělávání (trinal method). Tato metoda spočívá v tom, že mezi formy poznávání skutečnosti (teorie) na jedné straně a formy aplikace poznaného (praxe) na druhé straně je integrálně začleňován proces umění, umělecké činnosti, umělecké tvorby. Někdy je tato metoda stručně charakterizována třemi pojmy: umění / praxe / teorie.

Vzdělání poskytované ASU je mezinárodně uznáváno: Akademie je členem organizací CESTE-NET (Curative Education and Social Therapy in Europe - Network ), ECCE (European Co-operation in Anthroposofical Curative Education and Social Therapy ) aj. Absolventi ASU pracují v oblastech sociální terapie a léčebné pedagogiky v ČR i mnoha zemích Evropy...

V průběhu 3 let budou uskutečňovány následující klíčové aktivity: 

Modulární vzdělávání - Modul 1 – Základy inovativní pedagogiky 
Modulární vzdělávání - Modul 2 - Výuka 1. stupně 
Modulární vzdělávání - Modul 3 - Výuka 2. stupně 
Modulární vzdělávání - Modul 4 – Dílna inovativního učitele 
Modulární vzdělávání - Modul 5 – Dramatické aktivity 
Modulární vzdělávání - Modul 6 – Aspekty speciální pedagogiky 
Modulární vzdělávání - Modul 7 - Umění pohybu - pohyb uměním 
Modulární vzdělávání - Modul 8 - Řemeslo a umění 
Modulární vzdělávání - Modul 9 - Evaluace a příprava 
Modulární vzdělávání - Modul 10 – Výjezdní seminář 
Odborné pedagogické konference s mezinárodní účastí 
Publikační činnost

Akademie sociálního umění Tabor se v rámci projektu bude podílet zejména na realizaci vzdělávacích aktivit projektu - lektorské činnosti u modulů 1,3,3 a 5, částečně pak i na dalších aktivitách.

Mezioborová škola zaměřená na leadership a inovace

Akademie sociálního umění Tabor spolupracuje s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého (UP) v Olomouci v rámci tříletého projektu pod záštitou MŠMT financovaného Evropským sociálním fondem s názvem „Mezioborová škola zaměřená na leadership a inovace (School for Transformative Leadership)“. Registrační číslo projektu je CZ.1.07/2.2.00/15.0330.

Další informace o projektu naleznete na www.transformative-leadership.com (web je dostupný od září 2012).

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ)

Akademie sociálního umění Tabor je jako vzdělávací organizace zapojena do projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), který je financován z Evropského sociálního fondu skrze Operační program Zaměstnanost. Program umožňuje zaměstnavatelům a také fyzickým osobám (OSVČ) a nestátním neziskovým organizacím zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců skrze příspěvek na vzdělávací aktivity, čímž zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce.