Ceny studia - členské příspěvky

Kolik stojí studium a jak zaplatit?

Jak platit

  • Poslat peníze převodem na účet 2200310096/2010 u Fio banky. Jako variabilní symbol (důležité!) použijte Vaše rodné číslo.
  • Složit peníze přímo na náš účet 2200310096/2010 u Fio banky (zpoplatněno, cca 30,-). Jako variabilní symbol (pořád stejně důležité!) použijte Vaše rodné číslo.  
  • Složit peníze v hotovosti lze u hospodáře školy. 

V případě nejasností kontaktujte hospodáře sdružení: Jitku Strejcovskou - jitka.strejcovska@akademietabor.cz

Aktuální výše členských příspěvků

Výše členských příspěvků na školní rok 2024/2025 pro všechny obory denního studia je shodná. Výše členských příspěvků pro všechny obory dálkového studia je také shodná. Podívejte se prosím na stránky, jednotlivých oborů, kde je info o ceně součástí anotace. 

Individuální splátkový kalendář lze domluvit s hospodářem školy Jitkou Strejcovskou, jitka.strejcovska@akademietabor.cz
Další informace o platbách, např. poplatky za obhajoby či členské příspěvky po ukončení studia, najdete níže ve "Finančním řádu Akademie Tabor".

TERMÍNY SPLÁTEK (PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025): 

Studenti prvních ročníků

  1. splátka  - do 14 dnů od podpisu Smlouvy o studiu
  2. splátka  - do 1. prosince 2024
  3. splátka  - do 1. března 2025

DENNÍ STUDIUM
36.000 Kč (1. splátka  - 6.000 Kč, 2. splátka  - 15.000 Kč, 3. splátka  - 15.000 Kč) 

DÁLKOVÉ STUDIUM
30.000 Kč (1. splátka  - 10.000 Kč, 2. splátka  - 10.000 Kč, 3. splátka  - 10.000 Kč)