Ceny studia - členské příspěvky

Kolik stojí studium a jak zaplatit?

Jak platit

  • Poslat peníze převodem na účet 2200310096/2010 u Fio banky. Jako variabilní symbol (důležité!) použijte Vaše rodné číslo.
  • Složit peníze přímo na náš účet 2200310096/2010 u Fio banky (zpoplatněno, cca 30,-). Jako variabilní symbol (pořád stejně důležité!) použijte Vaše rodné číslo.  
  • Složit peníze v hotovosti lze u hospodáře školy. 

V případě nejasností kontaktujte hospodáře sdružení: Jitku Strejcovskou - jitka.strejcovska@akademietabor.cz

Aktuální výše členských příspěvků

Výše členských příspěvků na školní rok 2020/2021 pro všechny obory denního studia je shodná. Výše členských příspěvků pro všechny obory dálkového studia je také shodná, jen u Arteterapie je cena jiná. Podívejte se prosím na stránky, jednotlivých oborů, kde je info o ceně součástí anotace. Studenti prvních ročníků platí tyto příspěvky ve třech splátkách. Studenti vyšších ročníků ve dvou splátkách.

Individuální splátkový kalendář lze domluvit s hospodářem školy Jitkou Strejcovskou, jitka.strejcovska@akademietabor.cz
Další informace o platbách, např. poplatky za obhajoby či příspěvky za roky nad rámec studia, najdete ve níže ve "Finančním řádu Akademie Tabor".

TERMÍNY SPLÁTEK (PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022): 

Studenti prvních ročníků

  1. splátka  - do 30 dní od podpisu Smlouvy o studiu
  2. splátka  - do 1. září 2021
  3. splátka  - do 1. února 2022

DENNÍ STUDIUM
36.000 Kč (1. splátka  - 6.000 Kč, 2. splátka  - 15.000 Kč, 3. splátka  - 15.000 Kč) 

DÁLKOVÉ STUDIUM
28.000 Kč (1. splátka  - 8.000 Kč, 2. splátka  - 10.000 Kč, 3. splátka  - 10.000 Kč) 
 

Studenti vyšších ročníků

  1. splátka  - do 20. září 2021
  2. splátka  - do 1. února 2022

DENNÍ STUDIUM
36.000 Kč (1. splátka  - 18 000 Kč; 2. splátka  - 18 000 Kč) 

DÁLKOVÉ STUDIUM
28.000 Kč (1. splátka  - 14 000 Kč; 2. splátka  - 14 000 Kč)