Akreditace a granty

Stálou otázkou pro Kolegium lektorů je otázka státního uznání Akademie. Otázkou je z toho důvodu, jak dalece takové uznání souvisí s kvalitou vzdělávání a jak dalece může ovlivnit počet studentů. Počet studentů toto uznání zajisté ovlivňuje. Jeho kvalitu však ne. Z mnoha zkušeností tuzemských i zahraničních dospíváme k názoru, že pokud vzdělávání není plně uznáno těmi, kteří vzdělávat chtějí, nemá pak žádnou hodnotu ani uznání státní.

 

Vzdělávání v Akademii Tabor plně stojí v proudu anthroposofie Rudolfa Steinera. Chceme poskytnout vzdělání těm, kteří mají zásadní otázky k zákonitostem lidského světa, kteří se chtějí prohloubit v pohledu na člověka a společnost v jejich nejrůznějších proměnách, kteří mají vztah k uměleckému prožívání světa a kteří ve svých duších vnímají kontinuitu lidského bytí, nikoliv jako úsečku.

 

Věříme, že Akademii si najdou ti, kteří se chtějí zorientovat ve vlastním životě a jeho souvislostech a kteří cítí, že oblast sociální práce, léčebné pedagogiky a uměleckých aktivit není vyhrazena pouze tzv. „jinak zdravým“ lidem. Věková hranice studentů je určena pouze ve své dolní rovině, a tou je plnoletost. 

 

Mezinárodní spolupráce

Akademie je od roku 2007 akreditována Anthroposofic Council for Inclusive Social Development (dříve Konference pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii - KHS), jenž je součástí Lékařské sekce při Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v Goetheanu ve švýcarském Dornachu. V prosinci 2012 a v září 2018 byla Akademie Tabor těmito institucemi nově akreditována. Touto akreditací se tak řadí do sítě anthroposofických vzdělávacích organizací spolupracujících s Goetheanem. Předsedkyně Asociace pro léčebnou pedagogiku, uměleckou a sociální terapii v ČR Anežka Janátová byla 10 let členem Training Council - Rady pro vzdělávání při Konferenci pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii.

Akademie je zároveň členem Internatonal Training Group - Mezinárodní vzdělávací skupiny, která se každoročně schází v Kasselu a s ostatními státy tak spolupracuje nad otázkami ohledně anthroposofického léčebně - pedagogického vzděláváníProstřednictvím Asociace pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii je Akademie členem ECCE, Evropské rady pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii se sídlem v HolandskuECCE hájí zájmy anthroposofické léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie na úrovni EU.

Zahraniční akreditace a organizace

Akademie je opětovně akreditována od roku 2007 Konferencí pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii (nyní přejmenováno na Anthroposophic Council for Inclusive Social Development) při Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v Getheanu. V září 2018 Akademie Tabor získala reakreditaci. Prostřednictvím českého Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii je Akademie členem ECCEEvropské rady pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii se sídlem v Holandsku.

Více
Granty EU (ESF,POVEZ)

Akademie úspěšně aplikuje ve své vzdělávací činnosti ve světě uznávanou triální metodu vzdělávání (trinal method). Tato metoda spočívá v tom, že mezi formy poznávání skutečnosti (teorie) na jedné straně a formy aplikace poznaného (praxe) na druhé straně je integrálně začleňován proces umění, umělecké činnosti, umělecké tvorby. Někdy je tato metoda stručně charakterizována třemi pojmy: umění / praxe / teorie.

Více
MŠMT

Akademii sociálního umění Tabor byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabízené semináře akreditované MŠMT jsou koncipovány jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Více
Granty z výzev NPO

V tomto školním roce realizujeme projekt Umění, jako cesta poznání financovaný z Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva kultury a spolufinancovaného z EU, ze kterého podporujeme vzdělávání pedagogů (současných i budoucích) a jejich rozvoj v kreativním učení.

Více