Ohlédnutí se za studiem - Renata Bühring

Na Akademii jsem prišla hned po maturitě z přírodovědného gymnázia. Byla jsem zvyklá se hodně učit – nové teorie, věci zpaměti... První tři semestry na Akademii jsem bojovala s tím, jak si udělat představu o tom, co se na této škole vůbec děje. Intelektuální oblast, která byla zvyklá pracovat na gymnáziu už nebyla oslovovaná v první řadě a o zbytku mé maličkosti jsem měla jen velmi mlhavou představu. Má to vůbec cenu, vyvíjím se, když se intelektuálně neučím? , napadalo mě. Někde jsem cítila, že se něco děje. Ale co a kde?

U přijímacího pohovoru mi Anežka Janátová vyprávěla: „Na konci školního roku se zabýváme otázkou Kdo jsem, odkud jdu a kam, tak mi řekni, kdo jsi, odkud jdeš a kam“, „No, já jsem Renata, teď jdu ze školy a potom zase domů“ odpověděla jsem.

Hlavně uměleckým zpracováváním daných témat a jejich prezentací spolužákům (v prvním ročníku jsem je většinou proplakala – no zkuste psát básničky o něčem, co vás ještě nikdy nenapadlo a přednášet je spolužákům!) jsem získala vztah sama k sobě. Prožívání sebe samé z okruhu – skrz ostatní lidi – ustupovalo vnitřnímu prožitku sebe samé. 

Studiem na Akademii jsem se dostala na cestu k sobě samé.

Někdy mě nese její mocný proud a někdy mám pocit, že se ztrácí v písku a já musím zase tápat a hledat, ale vím, že existuje a že má smysl ji hledat.

Současně žiji s rodinou v sociálně-terapeutickém zařízení Dorf Seewalde v Německu. Mými úkoly jsou hlavně muzikoterapeutická práce, péče o slavnosti ročního koloběhu a jejich hudební doprovod a spolupráce na religiózním životě v zařízení.

Renata Bühring,  absolventka Akademie, nyní pracovnice v sociálně-terapeutickém zařízení Dorf Seewalde v Německu