O Akademii

Občanské sdružení Akademie sociálního umění Tabor bylo založeno 22. 7. 1997 z iniciativy bývalých lektorů a studentů Ateliéru sociální terapie a léčebné pedagogiky při Institutu pedagogiky volného času (IPV) - akreditovaného Ministerstvem školství - na jehož práci navazuje.U zrodu Akademie stáli Hana Bezányiová, Ing. Pavel Seleši, a především PhDr. Anežka Janátová – psycholožka v poradně pro mladistvé, poté psycholožka v Jedličkově ústavu a posléze jeho ředitelka.

Akademie sociálního umění Tabor se zaměřuje na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie (dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie). V rámci procesu výuky je důraz kladen v první řadě na interaktivitu, vlastní prožitek a sebepoznání studentů. Akademie usiluje o rozvíjení individuálního myšlení a tvůrčího potenciálu v člověku. Kromě této složky akcentuje také etický aspekt, který je vysoce důležitý v daných oborech, a tím je schopnost empatie. Snažíme se tak u našich studentů zvyšovat nejen úroveň jejich faktického vzdělání, ale také sociální inteligenci, nezbytnou v oblasti sociální práce.

Lektoři Akademie Tabor

Odbornou stránku výuky na Akademii zajišťuje lektorské kolegium, jehož podstatnou součástí jsou i mezinárodní lektoři z léčebně-pedagogických, umělecko-terapeutických a dalších sociálních zařízení z různých států v Evropě i Americe. Tito lektoři vyučují v Akademii vždy několikrát za rok, v ucelených epochách.

Více o lektorech