Využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb

Jednodenní osmihodinový kurz je zaměřený na různé arteterapeutické techniky a metody. Obsahem semináře jsou praktická cvičení za použití vybraných arteterapeutických technik (kresby, malby a modelování)...

VYUŽITÍ ARTETERAPEUTICKÝCH TECHNIK V PŘÍMÉ PRÁCI S KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
"Arteterapie jako cesta pomoci"

Obsahem jednodenního osmihodinového kurzu jsou vybraná cvičení za použití různých arteterapeutických technik (kresby, malby, modelování…)

Tento kurz je určen především pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (dle § 116 odst.
9 Zákona), v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, denních stacionářích apod. 
Číslo akreditace u MPSV - A2022/0482-PC/PP

Anotace
Vzdělávací program, který byl již realizován pod akreditací č. 2015/1054-PC, je určen pracovníkům v sociálních službách, kteří mají zájem o uměleckou výtvarnou práci s klienty v pobytových a ambulantních zařízeních sociálních služeb. Seminář je koncipován jako jednodenní a je zaměřen vybraná cvičení za použití různých arteterapeutických technik (kresby, malby a modelování), prostor pro reflexi a diskusi nad probranou látkou pod odborným vedením lektorky.

Cílem semináře je seznámí se s vybranými technikami práce a jejich působením prostřednictvím vlastního prožitku. Získané poznatky mohou účastníci využít pro budování vztahu a komunikace klientů sociálních služeb. Dále pro rozvoj jejich kreativity, sebevědomí, samostatnosti, smyslového vnímání, pro relaxaci a zároveň také pro svůj vlastní seberozvoj.

Další info na  posta@akademietabor.cz   nebo na tel. 731117370.

Lektor
B.Ed., Dipl.K.T. Ada Rosin Ulčáková
Více o lektorech

Termín
10. 5. 2024, 8:30 hod. – 16:30 hod.

Místo
Akademie sociálního umění TABOR, Prokopská 8, Praha1, 118 00

Cena
Pro individuální zájemce je cena za kurz 2300 Kč,
výtvarný materiál je v ceně kurzu. Cena je splatná před zahájením kurzu. V případě, že budete chtít připravit kurz na klíč přímo pro Vaší organizaci, bude cena sjednána dohodou se započtením cestovních výloh. Při větším počtu účastníků je cena pro organizaci výhodnější.

Způsob úhrady: Platbu prosím posílejte na účet 2200310096/2010 (Fio), do poznámky uveďte Vaše jméno a název kurzu.

Přihlásit se - Využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb