Využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb

Dvoudenní kurz je rozdělen do tří různě rozsáhlých tematických celků zaměřených na různé arteterapeutické techniky a metody. Obsahem semináře jsou praktická cvičení za použití vybraných arteterapeutických technik (kresby, malby a modelování)...

Tento kurz je určen především pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (dle § 116 odst.
9 Zákona), v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, denních stacionářích apod. 
Číslo akreditace u MPSV - A2020/0162-PC/PP

Anotace

Vzdělávací program, který byl již realizován pod akreditací č. 2015/1054-PC, je určen pracovníkům v sociálních službách, kteří mají zájem o uměleckou výtvarnou práci s klienty v pobytových a ambulantních zařízeních sociálních služeb. Seminář je koncipován jako dvoudenní a je rozdělen do tří různě rozsáhlých tematických celků zaměřených na různé arteterapeutické techniky a metody. Obsahem semináře jsou praktická cvičení za použití vybraných arteterapeutických technik (kresby, malby a modelování) a prostor pro reflexe a diskusi nad probranou látkou, vše pod odborným vedením lektorky. Účastníci semináře se prostřednictvím vlastního prožitku seznámí s vybranými technikami práce a jejich působením, seznámí se s možnostmi využití daných technik pro různé cílové skupiny klientů i využití v rámci vlastní psychohygieny. Výstupem semináře je prezentace vytvořených prací a písemná reflexe probraných témat. Cílem semináře je získat základní znalost vybraných technik a rovněž základní přehled pro jejich využití v práci s klienty sociálních služeb i vlastním seberozvoji. Seminář je rovněž úvodním seminářem k prohlubující práci s jednotlivými tématy.

Další info na  posta@akademietabor.cz   nebo na tel. 731117370.

Lektor

B.Ed., Dipl.K.T. Ada Rosin Ulčáková
Více o lektorech

Termíny

14. - 15. října 2020

Místo

Akademie sociálního umění TABOR, Španělská 10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.
Vchod recepcí z ulice Na Smetance (bezbariérový vstup). 

Cena

Pro individuální zájemce je cena za kurz 2000,-. Cena je splatná před zahájením kurzu.

V případě, že budete chtít připravit kurz na klíč přímo pro Vaší organizaci, bude cena sjednána dohodou,
se započtením cestovních výloh. Při větším počtu účastníků je cena pro organizaci výhodnější.

Způsob úhrady:
1. Převodem na účet 2200310096/2010 u Fio banky. Jako variabilní symbol (důležité!) použijte Vaše
rodné číslo, do zprávy pro příjemce napište laskavě název a datum kurzu.
2. Fakturou.
 

Přihlásit se - Využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb