NARODILA JSEM SE V ČESKÉM KRUMLOVĚ... - Anna Nowaková

Narodila jsem se v Českém Krumlově, asi proto, abych mohla do sebe pobrat kvality, které zde přeci jen ještě zůstaly působením ducha Rožmberského rodu. Dětství a dospívání bylo prodchnuté setkáváním s uměním, řemesly, historiií a vztahem k České zemi. Jakkoliv to zní ideálně, musím říci, že kdybych se nesetkala se studijním procesem Akademie, byl by ze mne nesnesitelný sobec s přecitlivělou duší rozleptanou alkoholem a drogami, jak se většinou mladým umělcům stává.

Silné zážitky ze všemožných druhů svobodné umělecké spolupráce více lidí byly pro mne velkým zdrojem inspirace, za který jsem Akademii moc vděčná. Stejně tak si cením setkání s velice odvážnými lidmi, kteří se nebojí otevřeně svou práci opírat o duchovní podstatu člověka. Do dnešních dnů v sobě nosím mnoho silných a živých zážitků, které by se daly jen těžko popsat jednoduchýmy slovy. Možná budou znít ta slova trochu jako fráze, ale díky studijnímu procesu na Akademii Tabor jsem prožila mnoho malých zázraků které se uskutečnují v každe lidské bytosti a bez rovnocenného společenství by nemohly zazářit.

Jako mohutný dar vnímám možnost prožít odvahu pro rozhodnutí stát se rodičem, který chce vychovat svobodného člověka.

To je náplní mého současného života a jistě bych si v té roli stála úplně jinak, kdybych za sebou neměla Akademii. Měla pro mne rozhodující vliv na postoj k člověku a smyslu jeho existence. Asi bych nemohla pod tíhou reality žít, kdybych nezažila, že všechno se dá proměnit, a je třeba se nebát.

Anna Nowakováabsolventka Akademie, výtvarnice, nyní na mateřské dovolené