Reference studentů a absolventů

Co zažili studenti a co se u nich změnilo? Příběhy studentů rozmanitých generací i zaměření. 

Proč jít studovat na Akademii - Zdena Bouchalová

Na Akademii jsem začala studovat v 52 letech. Moje dcera začala studovat o rok dříve a nešlo nevšimnout si u ní pozitivních změn. Zklidnila se, začala vnímat obyčejné prosté každodennosti a radovat se z nich, začala dělat ruční práce, začala se zajímat o historii, vycítila jsem, že je naplňováno cosi podstatné. Rozhodla jsem se, že to chci také.

Více
Můj život se proměnil od samého základu - Tomáš Matys

Díky Akademii sociálního umění se můj život proměnil od samého základu. Studium jsem nastoupil ve 27 letech. Za sebou jsem měl závislost na pervitinu (18 -21 let), hraní v rockových skupinách, cestování stopem po Evropě, hraní na ulici a taky dlouhé registrace na ÚP a pak na sociálce, protože pracovat se mi nechtělo.

Více
Ohlédnutí se za studiem - Eliška Salabová (Nedomlelová)

Na Akademii jsem přišla po maturitě, spíše náhodou, protože mám-li to vyjádřit tak, jak jsem to do té doby vnímala, tak mě naše školství přesvědčilo o tom, že už rozhodně žádnou vysokou školu studovat nechci. Ne že by na to mé studijní výsledky nestačily - naopak, ale chyběl mi jaksi smysl, proč bych měla dále trávit roky něčím, co mi nadále nedávalo smysl.

Více
Narodila jsem se v Českém Krumlově... - Anna Nowaková

Narodila jsem se v Českém Krumlově, asi proto, abych mohla do sebe pobrat kvality, které zde přeci jen ještě zůstaly působením ducha Rožmberského rodu. Dětství a dospívání bylo prodchnuté setkáváním s uměním, řemesly, historiií a vztahem k České zemi. Jakkoliv to zní ideálně, musím říci, že kdybych se nesetkala se studijním procesem Akademie, byl by ze mne nesnesitelný sobec s přecitlivělou duší rozleptanou alkoholem a drogami, jak se většinou mladým umělcům stává.

Více
Jednoho dnes měla jsem sen, který se mi nezdál - Gabriela Čečo

Jednoho dne měla jsem sen, který se mi nezdál. Že stojím uprostřed obrovské knihovny světa.., a všechny knihy mám k dispozici.., žel byly naprosto chaoticky vyskládány a najít tu či onu pravdu jevilo se jako problém. Od té chvíle jsem věděla, že Já jsem tím klíčem k sobě samé, že uvnitř mě mohu najít všechny odpovědi. A tak začala má cesta, když seřadím v sobě všechny knihy, budu mít veškeré informace dostupné dle potřeby.. Ale kde začít?

Více
Ohlédnutí se za studiem - Renata Bühring

Na Akademii jsem prišla hned po maturitě z přírodovědného gymnázia. Byla jsem zvyklá se hodně učit – nové teorie, věci zpaměti... První tři semestry na Akademii jsem bojovala s tím, jak si udělat představu o tom, co se na této škole vůbec děje. Intelektuální oblast, která byla zvyklá pracovat na gymnáziu už nebyla oslovovaná v první řadě a o zbytku mé maličkosti jsem měla jen velmi mlhavou představu.

Více