Arteterapie

Studium je určeno pro všechny se zájmem o obor s chutí tvořit a ponořit se do uměleckého procesu, pro zájemce z oblasti zdravotnictví, pedagogiky, sociálních služeb nebo uměleckých oborů, kteří chtějí prohloubit a rozšířit své zkušenosti a dovednosti.

"Studium Arteterapie pro mě bylo hlavně sebepoznávací. Měla jsme možnost uvědomit si svoje omezení, hranice, ale i nové možnosti. Naše „artevíkendy“ pro mě byly vždy zajímavé a posilující. Setkání se všemi lektory jak českými, tak zahraničními bylo velmi obohacující. Získala jsem odvahu vydat se po nových životních cestách. Velký dík Adě a Kristýně za přípravu a vedení celého studia." Táňa Novotná

Od září 2025 otvíráme nový běh pětiletého výcviku v arteterapii. Obor Arteterapie je v zahraničí akreditován Lékařskou sekcí při Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v Goetheanu ve švýcarském Dornachu. V ČR je studium garantováno Asociací pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii 

O antroposofické arteterapii

Anthroposofická umělecká terapie (malování, kreslení, modelování) spojuje umění a uměleckou tvorbu, terapeutické procesy a anthroposofický obraz člověka a světa. Klient vstupuje za pomoci terapeuta do tvůrčího procesu, který mu umožní probudit skryté léčivé síly, schopné ovlivnit duchovní, duševní a tělesné děje.

Studium anthroposofické umělecké terapie rozvíjí schopnost vidět, cítit a rozumět uměleckým prvkům v jejich souvstažnosti s duchem, duší a tělem člověka. Tím se otevírá možnost prohloubené diagnostiky a účinné léčby nejrůznějších duševních a tělesných nemocí. Cílem anthroposofické umělecké terapie je tak dosáhnout léčivého účinku prožitkem vlastní umělecké tvorby.

Základy tohoto umění položily ve dvacátých letech dvacátého století Margaretha Hauschková a Liane Collot d´ Herbois a anthroposofická arteterapie se nadále rozvíjí v kontextu anthroposofické medicíny a vzdělávání v oblasti léčebné pedagogiky a sociální terapie.

Umělecký terapeut pracuje vždy v úzké spolupráci s lékařem. Ita Wegmanová, která společně s Rudolfem Steinerem položila základ anthroposofickému lékařství, viděla v umělecké terapii umění, které se obětuje pro léčení a uzdravující proces.

Náplň studia

V průběhu studia budou jednotlivé víkendy zahrnovat teoretické poznatky, přednášky na témata související s uměleckou terapií, pravidelná cvičení v kreslení, malbě a modelování, součástí budou také projekty, vlastní domácí práce a ve čtvrtém roce také praxe studentů. 

Tematické okruhy: 
• Co je umění. Co je terapie. Jak se umění stane terapií. 
• Terapeutický vztah mezi pacientem a terapeutem. Jak terapeut pracuje sám na sobě. 
• Práce s vlastní zkušeností a proměnou. 
• Vnímání, hledání hlubšího prožitku a významu uměleckých děl z hlediska terapie. 
• Umělecko - terapeutické techniky malování, kreslení, modelování. 
• Nauka o barvách podle J. W. von Goethe. Nauka o barvách podle R. Steinera. 
• Dějiny umění a práce s uměleckými díly. 
• Všeobecná nauka o člověku. 
• Psychologie a psychiatrie 
• Propojení medicíny a vlivu uměleckých procesů na tělesné funkce

 

Vedoucí studia

Bc. Ada Rosin, dipl. arteterapeut a Kristýna Brabcová (více o lektorech)
Studiem budou provázet další lektoři Akademie Tabor, lektoři ze zahraničí a bude možné se setkat s terapeuty z dalších oblastí.

Podmínky přijetí

Předností je věk uchazeče 26 let, zájem o obor, chuť tvořit a poznávat a vítaná je zkušenost či vzdělávání ve zdravotnictví, v sociálních službách nebo uměleckých oborech. K pohovoru prosím zašlete přihlášku s životopisem (strukturovaný a volně psaný) a přineste ukázky prací za poslední dva roky.

O přijímacích pohovorech, přihlášce a návštěvě výuky na stránce "Pro zájemce o studium"