Semináře a workshopy

  • Pravidelné večerní semináře

  • Umělecké workshopy

  • Letní semináře
     

 

 

 

Muzikoterapie - základní témata

Zveme Vás 26. června 2021 na jednodenní seminář o základních tématech muzikoterapie. Pojetí muzikoterapie v Akademii sociálního umění TABOR vychází z anthroposofického pohledu na člověka a usiluje o hlubší rozumění kvalitám jednotlivých hudebních prvků, se kterými je při terapeutické práci zacházeno. Studuje zákonitosti hudebního řádu a jejich zrcadlení v lidské konstituci a tím vytváří možnost rozumět působení hudby na člověka. Tento umělecko terapeutický přístup pracuje kromě práce s vlastním hlasem i s různými skupinami hudebních nástrojů, které se snaží využívat rovnovážně, není tak akcentována pouze jedna skupina, jako např. rytmické nástroje. Hudební nástroje, se kterými tento koncept pracuje vychází z evropského kulturního okruhu.

Při studiu je kladen důraz na vlastní uměleckou aktivitu, rozvíjení vlastní tvořivosti s rozuměním hudebních zákonitostí. Lze říci, že v idejích rozvíjení přirozené tvořivosti a akcentu na uměleckou a estetickou stránku hudebního projevu, lze najít společné průniky s novým proudem hudební pedagogiky druhé poloviny 20. století, tzv. "Českou Orffovou školou".

Během semináře si přiblížíme různé možnosti podpůrného působení muzikoterapie ve školním prostředí, v sociálních zařízeních nebo v individuální praxi.

více o semináři
Muzikoterapie - léčivé síly v hudbě

Zveme Vás na muzikoterapeutický seminář 9. prosince od 18:00 hod. Muzikoterapeutický přístup, který vychází z anthroposofického pohledu na člověka, počítá s opravdovým rozuměním kvalitám jednotlivých hudebních prvků, se kterými je při terapeutické práci zacházeno. Během semináře si přiblížíme možnosti podpůrného působení muzikoterapie ve školním prostředí, v sociálních zařízeních nebo v individuální praxi.

více o semináři
Barevné večery

Srdečně Vás zveme na umělecké večery nazvané Barevné večery - Vybraná témata z arteterapie. Seminář bude probíhat ve čtvrtek od 18:00 v Akademii sociálního umění Tabor.

Více o semináři