Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie

DENNÍ FORMA STUDIA Léčebné pedagogiky, sociální a umělecké terapie je určena především mladým lidem, kteří chtějí více porozumět sami sobě a najít pravý směr jejich působení především v sociální, pedagogické, výchovné a umělecké oblasti, ale také obecně v oblastech, kde se pracuje s člověkem v jeho nejrůznějších životních i sociálních situacích. Vhodné také jako pomaturitní orientační studiumPŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY PRO ROK 2024/2025

Více
Léčebná pedagogika, umělecká a sociální terapie (dálkové studium)

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA Léčebné pedagogiky a sociálně umělecká terapie má podnázev Osobnostně transformační studium. Studium je vhodné pro ty, kteří chtějí vědomě pracovat na rozvoji své osobnosti se zájmem uplatnit se ve všech profesích, kde se pracuje s člověkem v jeho nejrůznějších životních i sociálních situacích (školky, školy, dětská zařízení, nízkoprahová centra, podniky, terapeutika, nemocnice atp.). PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY PRO ROK 2024/2025.

Více o oboru
Muzikoterapie

Studium oboru Muzikoterapie vychází z anthroposofického pohledu na člověka a působení duše v tělesné trojčlennosti. Cílem je vědomé uchopení jednotlivých hudebních elementů a jejich terapeutické použití spolu s hlubším rozuměním zákonitostem lidské biografie a lidského duševně-duchovního vývoje.

Více
Arteterapeutický prosemiář

Akademie sociálního umění Tabor otevírá od září 2024 jednoletý proseminář Arteterapie.

více
Nauka o Psýché a Logu

Hlavním cílem je porozumět lidské Duši, a tím i člověku tak, abychom ji i jeho mohli posílit v porozumění vlastnímu Životnímu příběhu, příběhům jiným i příběhu světa, ve kterém své příběhy žijeme. Výuka je postavena na aktivní spolupráci se studenty, experimentech, vlastních prožitcích, rozšíření rozumění přírodě, zrcadlení Ducha v ní a tajemství lidské bytosti. Lektorem studia je PhDr. Anežka Janátová. Přijímáme přihlášky ke studiu v roce 2024/2025.

Více
Arteterapie

Studium je určeno pro všechny se zájmem o obor s chutí tvořit a ponořit se do uměleckého procesu, pro zájemce z oblasti zdravotnictví, pedagogiky, sociálních služeb nebo uměleckých oborů, kteří chtějí prohloubit a rozšířit své zkušenosti a dovednosti. Toto studium v roce 2022/2023 neotevíráme.

Více o oboru
Waldorfská pedagogika

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s principy práce ve waldorfské škole a inovativními postupy waldorfské pedagogiky a podat východiska k pochopení osobnosti dítěte i člověka jako takového.

Více