Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie

DENNÍ FORMA STUDIA Léčebné pedagogiky, sociální a umělecké terapie je určena především mladým lidem, kteří chtějí více porozumět sami sobě a najít pravý směr jejich působení především v sociální, pedagogické, výchovné a umělecké oblasti, ale také obecně v oblastech, kde se pracuje s člověkem v jeho nejrůznějších životních i sociálních situacích. Vhodné také jako pomaturitní orientační studiumPŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY PRO ROK 2020/21

Více
Osobnostně-transformační studium

Program Osobnostně transformační studium v oboru Léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapie je vhodný pro ty, kteří chtějí vědomě pracovat na rozvoji své osobnosti se zájmem uplatnit se ve všech profesích, kde se pracuje s člověkem v jeho nejrůznějších životních i sociálních situacích (školky, školy, dětská zařízení, nízkoprahová centra, podniky, terapeutika, nemocnice atp.). PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY PRO ROK 2020/21

Více o oboru
Muzikoterapie

Studium oboru Muzikoterapie vychází z anthroposofického pohledu na člověka a působení duše v tělesné trojčlennosti. Cílem je vědomé uchopení jednotlivých hudebních elementů a jejich terapeutické použití spolu s hlubším rozuměním zákonitostem lidské biografie a lidského duševně-duchovního vývoje.

Více
Umění řeči jako životní síla

Nový intenzivní kurz řečového a dramatického umění začíná v září 2019 v Braunschweigu / Německo. Studium probíhá pod hlavičkou Akademie sociálního umění TABOR v Praze / Česká republika. Garantem studia je Nora Vockerodt.

Více
Waldorfská pedagogika

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s principy práce ve waldorfské škole a inovativními postupy waldorfské pedagogiky a podat východiska k pochopení osobnosti dítěte i člověka jako takového. Další běh studia bude otevřen v září 2020.

Více
Nauka o Psýché a Logu

Hlavním cílem je porozumět lidské Duši, a tím i člověku tak, abychom ji i jeho mohli posílit v porozumění vlastnímu Životnímu příběhu, příběhům jiným i příběhu světa, ve kterém své příběhy žijeme. Výuka je postavena na aktivní spolupráci se studenty, experimentech, vlastních prožitcích, rozšíření rozumění přírodě, zrcadlení Ducha v ní a tajemství lidské bytosti. Lektorem studia je PhDr. Anežka Janátová. Přijímáme přihlášky na rok 2020/21.

Více
Arteterapie

Studium je určeno pro všechny se zájmem o obor s chutí tvořit a ponořit se do uměleckého procesu, pro zájemce z oblasti zdravotnictví, pedagogiky, sociálních služeb nebo uměleckých oborů, kteří chtějí prohloubit a rozšířit své zkušenosti a dovednosti.

Více o oboru
Eurytmie

Proseminář s názvem Eurytmie, umění, estetika je určen pro ty, kteří hledají nové tvůrčí podněty, prožívají naplnění, radost z pohybu a kteří by rádi své nadání uplatnili v umělecké, sociální nebo v pedagogické oblasti, ale také pro všechny se zájmem o uměleckou tvorbu a umělecký proces vedoucí k vnitřnímu prožitku. Studium je pro absolventy pětiletého studia Léčebné pedagogiky a sociální terapie.

Více