Hranice v sociální práci - úvod do využití muzikoterapie a arteterapie

Muzikoterapie a arteterapie jako aktivizační techniky při práci s vlastními hranicemi. Kurz, určený především pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, se zabývá vlastním poznáváním hranic s využitím hudební terapie a arteterapie pro práci s vědomým uchopením vlastních hranic a limitů.

Tento kurz je určen především pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (dle § 116 odst.
9 Zákona), v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, denních stacionářích apod. 
Číslo akreditace u MPSV - 2016/0092-PC/SP

Anotace

Kurz se zabývá vlastním poznáváním hranic. S využitím hudební terapie a arteterapie pro práci s
vědomým uchopením vlastních hranic a limitů a zároveň limitů a hranic klienta, kdy jde především o
zážitek, který je následně s lektory reflektován, aby došlo k zvědomění hranic v procesu sebepoznání a
uchopení edukačního momentu. Koncepce kurzu vychází z navození základní teoretické roviny tématu
hranic v sociální práci a aktivní reflexe na základě konkrétních kazuistik z praxe účastníka kurzu a jejich
uchopení.

Kurz využívá dynamiku skupiny, zkušenosti, prožitky účastníků, jak z konkretizace zážitků navozených ve
vztahu k hranicím, tak z navozených situací v kurzu díky technikám arteterapie a hudební terapie.
Uchopením dané problematiky nejen v rovině verbální a myšlenkové, ale i v rovině umělecké může být
téma hranic zpracováno komplexně a prakticky.

Další info na  posta@akademietabor.cz   nebo na tel. 731117370.

Osvědčení

Pro získání osvědčení je nutná aktivní účast na kurzu.


Lektoři

Mgr. Martin Procházka
Jan Chromeček

Více o lektorech

Termíny

Kurz se připravuje.

Místo

Akademie sociálního umění TABOR, Španělská 10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.
Vchod recepcí z ulice Na Smetance (bezbariérový vstup). 

Cena

Pro individuální zájemce 1500,- . Cena je splatná před zahájením kurzu.

V případě, že budete chtít připravit kurz na klíč přímo pro Vaší organizaci, bude cena sjednána dohodou,
se započtením cestovních výloh. Při větším počtu účastníků je cena pro organizaci výhodnější.

Způsob úhrady:
1. Převodem na účet 2200310096/2010 u Fio banky. Jako variabilní symbol (důležité!) použijte Vaše
rodné číslo, do zprávy pro příjemce napište laskavě název a datum kurzu.
2. Fakturou.
3. Nebo můžete složit peníze v hotovosti před zahájením kurzu.

Přihlásit se - Hranice v sociální práci - úvod do využití muzikoterapie a arteterapie