Akreditované kurzy

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

  • Kurzy následného vzdělávání

 

 

Využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb

Seminář je koncipován jako dvoudenní a je rozdělen do tří různě rozsáhlých tematických celků zaměřených na různé arteterapeutické techniky a metody. Obsahem semináře jsou praktická cvičení za použití vybraných arteterapeutických technik (kresby, malby a modelování) a prostor pro reflexe a diskusi.

Více o kurzu
Hranice v sociální práci

Úvod do využití muzikoterapie a arteterapie jako aktivizačních technik při práci s vlastními hrancemi. Kurz, určený především pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, se zabývá vlastním poznáváním hranic s využitím hudební terapie a arteterapie pro práci s vědomým uchopením vlastních hranic a limitů.

Více o kurzu