Akreditované kurzy

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

  • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

  • Kurzy následného vzdělávání

 

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Akademie sociálního umění TABOR vypisuje v říjnu 2019 akreditovaný Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, odpovídající požadavkům na minimální vzdělání pracovníků v sociálních službách podle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a § 37 vyhlášky 505/2006 Sb. Číslo akreditace A2018/0810-PK

Více o kurzu
Hranice v sociální práci

Úvod do využití muzikoterapie a arteterapie jako aktivizačních technik při práci s vlastními hrancemi. Kurz, určený především pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, se zabývá vlastním poznáváním hranic s využitím hudební terapie a arteterapie pro práci s vědomým uchopením vlastních hranic a limitů.

Více o kurzu
Využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb

Seminář je koncipován jako dvoudenní a je rozdělen do tří různě rozsáhlých tematických celků zaměřených na různé arteterapeutické techniky a metody. Obsahem semináře jsou praktická cvičení za použití vybraných arteterapeutických technik (kresby, malby a modelování) a prostor pro reflexe a diskusi.

Více o kurzu
Úvod do využití muzikoterapie v sociální práci s romskou mládeží

Koncepce kurzu vychází z aktivního uchopení základních specifik romského etnika, socikulturního hendikepu, za pomoci využití hudebních a muzikoterapeutických technik.

Více o kurzu