Využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb

Akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách

10. května 2024
Tento kurz je určen především pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (dle § 116 odst.
9 Zákona), v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, denních stacionářích apod. 
Číslo akreditace u MPSV - A2022/0482-PC/PP

Více zde >>